lessphp fatal error: load error: failed to find /home/catlakze/kih.betik.dev/folders/themes/Sandy/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/catlakze/kih.betik.dev/folders/themes/Sandy/style.less İstanbul Sözleşmesi | Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

İstanbul Sözleşmesi

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELE HAKKINDAKİ AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (İSTANBUL SÖZLEŞMESİ)

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi kadınlara karşı şiddetle mücadelede en kapsamlı ve yeni sözleşmedir. Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılan sözleşme, 2014 yılında yürürlüğe girdi. Sözleşmenin ilk imzaya açıldığı sene, Türkiye sözleşmeyi çekincesiz imzaladı ve onayladı. Şu ana kadar 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan sözleşmeyi onaylayan ülke sayısı ise 32. Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve son olarak, kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi sözleşmenin dayandığı dört temel ilkeyi oluşturuyor. Kadına yönelik şiddete karşı insan hakları temelli biz sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi, yalnızca cezalandırma ya da cezasızlığı ortadan kaldırma ile değil, kadınların korkmadan, güven içerisinde, şiddetten uzak ve ayrımcılığa uğramadan yaşamasına ve maruz bırakıldıkları şiddet için tazmin edilmelerine de olanak sağlıyor.

İmzacı ülkelerin sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO Komitesi tarafından izlenmekte. İlk ülke değerlendirmelerine 2016 yılında başlayan Komite, 2017 senesinde Türkiye değerlendirmesine başladı. Değerlendirme süreci kapsamında Türkiye, devlet raporunu Temmuz 2017’de Komite’ye iletti. İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu adı altında toplanan Türkiye’deki bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütleri tarafından Komite’ye Eylül 2017’de bir gölge rapor iletildi ve GREVIO Komitesi’yle Kasım 2017’de bir toplantı düzenlendi.

Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) olarak, sözleşmenin yazım sürecinden başlayarak gölge raporun yazım süreci de dahil olmak üzere değerlendirme sürecine ve GREVIO’nun ülke ziyareti kapsamında bağımsız kadın örgütleriyle gerçekleştirdiği toplantısına aktif olarak katılım sağladık.  Komite’nin Türkiye’nin ilk değerlendirme süreciyle ilgili Nihai Değerlendirme Raporu’nu Eylül 2018’de yayınlayacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin GREVIO Komitesi’ne sunduğu devlet raporunun İngilizcesi’ni buradan inceleyebilirsiniz.

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu tarafından hazırlanan gölge rapora buradan ulaşabilirsiniz.

GREVIO Komitesi'nin Türkiye'ye ilişkin değerlendirme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

 

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu