lessphp fatal error: load error: failed to find /home/catlakze/kih.betik.dev/folders/themes/Sandy/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home/catlakze/kih.betik.dev/folders/themes/Sandy/style.less Çeviriler | Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

Çeviriler

İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW Çerçevesi: Kadına yönelik şiddeti önleme ve kadına yönelik şiddetle mücadele önlemlerinin karşılaştırılması (2022, Türkçe çevirisi)

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bu metin, CEDAW ile İstanbul Sözleşmesi'ni sözleşme, Genel Tavsiye Kararları ve içtihat bağlamında karşılaştırmaktadır.
*Derneğimizin gayriresmi çevirisidir.


Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları Araştırması: Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması (2019, Türkçe çevirisi)

Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları'nın Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması üzerine yaptığı araştırmanın Türkçe çevirisini sizinle paylaşıyoruz.


Covid-19’la Mücadelede Feminist Politika  (2020, Türkçe, İngilizce)

Bu metin insan hakları, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal ve ekonomik adalet konularına odaklanmış ve küresel hareketler içerisinde yer alan feminist örgüt ve aktivistler tarafından hazırlanmıştır. Metin, COVID-19 salgını döneminde toplumsal cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere derinleşen hak ihlalleri ve adaletsizlikler karşısında toplumsal cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını merkezine alan; eşit, adil ve özgür bir dünya düzeninin tesis edilmesi yönünde feminist ilke ve politikaların salgınla mücadelenin merkezinde olması gerektiğini önermektedir.

Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları | Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu